Spremnici ( nadzemni i podzemni)

Spremnici su posude namijenjene za uskladištavanje tekućega naftnoga plina (propan-butana) , tehnički opremljene sa svom potrebnom opremom. Napravljeni su u skladu sa važećim tehničkim propisima za skladištenje TNP-a (LPG-a) . Garantiraju sigurnu upotrebu plina za grijanje pri poštivanju sigurnosnih propisa definiranih važećim zakonskim propisima iz ove oblasti. Klijentima ugrađujemo podzemne i nadzemne spremnike.Veličina spremnika se određuje s obzirom na predviđenu potrošnju plina i na raspoloživi prostor. Izabrana veličina ne bi trebala zahtijevati više od dva punjenja godišnje.

Nadzemni spremnici

Spremnike svojim potrošačima dajemo u najam, čime kupac izbjegava visoke troškove nabave isti. LIQUIVEX se obvezuje da će;

- na svoj trošak izvršiti sve zakonski određene periodične preglede te poslove održavanja na spremniku.

- istakanje plina iz autocisterne se vrši putem elektroničkog sistema uvezanog sa volumetrom ( koji se baždari svake godine najmanje jednom pod nadzorom državnog zavoda za mjeriteljstvo), i priner-uređjem sa štampačem, tako da kupac nakon istakanja uredno dobiva karticu o istočenoj količini plina.

-brinuti da je plin pohranjen sigurno i u skladu s propisima.  

Time je kupac pošteđen svih briga i troškova koje bi sigurno imao u slučaju vlasništva. Spremnike se postavlja na slobodnom prostoru jer su prethodno ispitani na tlaku od 25 bara. Njihova površina je zaštićena protiv korozije. Na otvorenom prostoru mogu biti postavljeni u vrtu, blizu stambenog objekta ili u dvorištu.

 

Sigurnosna udaljenost mora obuhvaćati najmanje:

otvoreni prostori vlastite ili susjedne zgrade 3m
granice sa susjednim zemljištem 3m
otvorena vatra, izvor zapaljivosti 3m
javna cesta, željeznica 7m
podrumi, bunari, otvori pod zemljom 3m
autocisterna pri pražnjenju 3m
električni kabeli bilo kojeg naponskog nivoa 3-7m
autocisterna 5m
ako je zgrada 0,8m

 

Međusobna udaljenosti spremnika i oko njih moraju iznositi najmanje 0,6m. Uz prisutnost požarnih zidova, sigurnosne udaljenosti se mogu smanjiti za polovicu. Iznajmljujemo sljedeće vrste nadzemnih i podzemnih spremnika: 2750 lit. i 5000 lit .

 

Podzemni spremnici

 

Pri postavljanju podzemnog spremnika potrebno je poštovati udaljenosti koje su propisane važećim zakonskim propisima. U kratko, nema zapreka za postavljanje ovakvih spremnika ukoliko na udaljenosti od 3m od sredine spremnika nema nikakvih podzemnih otvora, prozora ili vrata, granica sa susjednim zemljištem itd. Pri postavljanju moramo biti oprezni da je pristup spremniku slobodan, a isti mora biti osiguran dostavnom vozilu. Važno je da su plinski potrošači na prostoru gdje mogu bez problema pravilno i sigurno funkcionirati. Važni zahtjevi su dovod dovoljne količine zraka za izgaranje te pravilan odvod plinova.

Za detaljno odlučivanje lokacije, naši će vam stručnjaci na samom mjestu ugradnje sugerirati tehnički najpogodnije i najjeftinije rješenje.

 

Montaža podzemnoga spremnika zahtijeva sljedeće faze ugradnje:

- Ugradbena jama mora biti pripremljena kao što je prikazano na slici.

- Dno jame potrebno je izravnati i zbiti.

- Prije postavljanja spremnika, potrebno je izraditi posteljicu od pijeska, debljine najmanje 20cm. Pijesak ne smije sadržavati veće kamenje.

- Postavljanje spremnika mora biti pismeno potvrđeno, u skladu sa propisima.

- Spremnik mora biti u zemlji udaljen najmanje 0,8m od podzemnih kabela, instalacija i temelja zgrada.

- U slučaju podzemnih voda, potrebno je dodatno sidrenje spremnika s najmanje 1,3 puta većim osiguranjem.

Podzemni spremnici ne kvare izgled okoline. Međutim, za njegovo postavljanje potrebni su zemljani radovi, što podiže cijenu postavljanja. Spremnici su ovako bolje zaštićeni od vanjskih utjecaja i imaju stalnu radnu temperaturu. U narednim skicama smo pokazali šemu spajanja nadzemnog spremnika sa potrošačem sa propisanim udaljenostima od zida objekta, kao i propisane dimenzije spremnika u ovisnosti od volumena istog. Betonska podloga za nadzemni spremnik ide debljine 20 cm i to 10 cm u zemlji i 10 iznad zemlje. Dimenzije podloge za spremnik 2,7 m3 je: dužina 2,5 m i širina 1,5 m . Za spremnik volumena 4,85 m3 dimenzije podloge su: dužina: 4,3 m i širina 1,5 m. Nakon postavljanja spremnika na podlogu, prije spajanja na potrošač spremnik obavezno propisno uzemljiti preko jedne od stopa spremnika na kojoj se nalazi propisan otvor za uzemljenje.

 Šema spajanja spremnika sa plinskim kombi bojlerom za grijanje u domaćinstvu

Info

  •  Prijevoz i isporuka plina na adresu kupca
  •  Punjenje i dostavu plinskih boca
  •  Davanje plinskih spremnika pod najam
  •  Prodaja i distribucija plina
  •  Nabavljanje tehničkih plinova ( po narudžbi)
  •  Plinska oprema za benzinske pumpe
Email 
Predmet 
Kompanija 
Poruka 
Molim unesite sljedeće widuqgqd Pomozite nam spriječiti SPAM!
    

 

Kontakt:

Firma: Liquivex d.o.o.

Adresa: Liquivex d.o.o Žabljak b.b. 74230 Usora

Telefon: 032-891-220

Kontakt:

Firma: Liquivex d.o.o.

Adresa: Liquivex d.o.o Proboj b.b. 88320 Ljubuški

Telefon:  039-840-588